ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ COVID-19 Δείτε τους πιο πρόσφατους πόρους για να σας βοηθήσουμε να δράσετε τώρα και να σχεδιάσετε μπροστά.

Προχωράμε προς τα εμπρός μαζί

Η πανδημία COVID-19 παρουσίασε πρωτοφανείς προκλήσεις στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν άνευ προηγουμένου ταχύτητα και αποτελέσματα. Το Ningbo Care Medical είναι σε θέση να σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε στις αλλαγές και να ξεπεράσετε νέα εμπόδια. Προσφέρουμε πόρους και εργαλεία που βοηθούν στην υποστήριξη της προσαρμογής στο νέο φυσιολογικό στις σημερινές ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

Πλοήγηση στο Νέο Κανονικό

View of Businessman holding Cloud of justice and law icon bubble with data 3d rendering

Σταθεροποιώ

Το πρώτο βήμα είναι η σταθεροποίηση της οικονομικής σας κατάστασης εστιάζοντας στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της αξιοπιστίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη δημιουργία νέου κινητήρα εσόδων και στη διασφάλιση της ποιότητας.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΟΜΕΝΟ

Portrait of calm woman sitting in pose of lotus in natural environment

Προσαρμόζω

Στη συνέχεια, προσαρμόστε στη νέα αγορά κανονικά μειώνοντας τη βάση κόστους, επανασχεδιασμό της παροχής φροντίδας, μετριασμό των κινδύνων και καλλιέργεια αξιοπιστίας.

Evolve1

Αναπτύσσω

Τέλος, εξελιχθείτε για να εξασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία σας όταν βελτιώνετε το περιθώριο, επανεμφανίστε το Σύστημα CARE, μεταμορφώστε την κλινική ποιότητα και επιτύχετε λειτουργίες υψηλής αξιοπιστίας.

Βρείτε έναν κατάλογο πόρων Covid 19